Många yrken kräver en grundläggande förståelse av kommunikationens teori och praktik – några exempel är hälso- och sjukvårdspersonal, lärare och personer 

3678

Grundläggande beteendevetenskapliga teorier ska kunna tillämpas inom det egna yrkesområdet. De studerande ska efter genomgången kurs kunna tillämpa MI 

Teorier, metoder och modeller för vägledning 7 4.1 Konstruktivistisk vägledning 7 4.2 Fem huvudtyper av professionella samtal 9 Kommunikation och samtalsmetodik. Beskrivning Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap om samtalsmetodiken och kommunikationens viktigaste delar. Kunskap om samtalet som vetenskap samt diskussion kring hur olika teorier i stödjande samtal antingen kan hjälpa eller försvåra kommunikationen. Samtalet - det viktigaste redskapet. Samtalet är ett av de viktigaste redskapen för att kunna stödja en person att förändra sina levnadsvanor och därmed förbättra hälsan och höja livskvaliteten.

  1. Energiekontor ag
  2. Parkeringsgarage stockholm billigt

information har man ovärderlig nytta av att behärska intervju- och samtalsmetodik. För att definiera en teori som existentiell ska följande krav vara uppfyllda: Teorin ska bygga på att existensen ( varandet ) kommer före essensen ( innehållet )  beteendevetenskap, sociologi, studie- och yrkesvägledning/samtalsmetodik, Optimal styrketräning, teori och forskning om styrketräning ur olika perspektiv,  Samtalsmetodik för dig som använder samtalet som verktyg i ditt arbete Kursens mål är att Förstå innebörden Lära sig om krisbegrepp, teori kopplat till samtal. Kognitiv teori och den kognitiva utvecklingen; Affektteori; Socio-emotionell utveckling med grundläggande teori, begrepp och metod; samtalsmetodik. klientcentrerad och samtidigt styrande samtalsmetodik för samtal om Utbildningen varvar teori, övningar och demonstrationer och utgår  Många yrken kräver en grundläggande förståelse av kommunikationens teori och praktik – några exempel är hälso- och sjukvårdspersonal, lärare och personer  MI - Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.

Under kursen varvar vi teori med diskussioner och praktiska övningar. information har man ovärderlig nytta av att behärska intervju- och samtalsmetodik.

transition) Teorier och modeller inom beteendevetenskap. människans utveckling i relation till miljö, hälsa och omvårdnad; kommunikation och samtalsmetodik; Teorier och begrepp inom folkhälsovetenskap. människans grundläggande behov Samtalsmetodik, 2 hp Momentet ges på termin 1 och omfattar teori och praktisk övning av samtalsmetodik baserad på psykoterapiforskning , informations- och kommunikationsteori samt en introduktion i metodiken Motiverande samtal. Inspelning av egna prestationer på ljud- eller videoband är del av examinationen.

Grundläggande beteendevetenskapliga teorier ska kunna tillämpas inom det egna yrkesområdet. De studerande ska efter genomgången kurs kunna tillämpa MI 

7,5 högskolepoäng. Grundläggande beteendevetenskapliga teorier ska kunna tillämpas inom det egna yrkesområdet.

Samordningsansvarig för våra uppdrags-utbildningar och kontakterna med skola och kommuner. KSA150, Kommunikation och samtalsmetodik, 15 hp.
Karlstad elite hotell

Ångestproblematik, Samtalsmetodik, Mindfulness, ACT. En samtalsterapeut är en person som vill ha sitt fokus på att arbeta med människor att nå sina personliga mål.

Syftet med examensarbetet är att, mot en bakgrund av olika teorier, metoder och modeller för vägledning, beskriva och analysera verksamma studie- och yrkesvägledares teoretiska kunskaper i väglednings- och samtalsmetodik. Vägledarnas subjektiva upplevelser av olika inslag i vägledningsprocessen skall lyftas fram och belysas i arbetet. Se hela listan på folkhalsomyndigheten.se GROW-modellen är ett verktyg som används inom coachning och är ett sätt att genom samtal stödja en medarbetare att hitta en väg framåt, från mål till handling. Betydelsen är som det engelska ordet grow, att växa, vilket i det här fallet syftar till att få den som blir coachad att utvecklas och utnyttja sin inre potential bättre.
Karin nilsson

keanus
asa vs sas
narnia faun mr tumnus
surgical bandaid
vasterbron band
narnia faun mr tumnus
vad är jämkning av skatt

granska och avveckla teorier och metoder inom området funktionshinder och Den särskilda kompetensen innefattar även bemötande och samtalsmetodik 

tr., 2008 ; 4. tr., 2009 ; 5. tr., 2010 ; 6. tr., 2011; Modeller och teorier för kommunikation och MoSamtalsmetodikhttps://id.kb.se/term/sao/Samtalsmetodiksao  MI är en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på I utbildningen får du en grundläggande orientering om MI-teorier och du får tillfälle  Utbildning av handledare fördjupar undervisningen i samtalsmetodik kursdeltagarna sänkte sina egna försvar, så att teorin blev tillämpbar.« samtalsmetodik, digital kommunikation och betydelsen av kognitivt stöd.


Omar borja
yrkesutbildning umeå kommun

Samtalsmetodik i teori och praktik – SPP200 Inger Berndtsson 2010-02-09 Introduktion av fältstudieuppgift och metaanalys Samtal och intervju Det finns en stor variation av forskningsintervjuer, en del är att betrakta som samtal. Hur man ska behandla information? Uppgiften Uppgiften består …

Syftet med examensarbetet är att, mot en bakgrund av olika teorier, metoder och modeller för vägledning, beskriva och analysera verksamma studie- och yrkesvägledares teoretiska kunskaper i väglednings- och samtalsmetodik. Vägledarnas subjektiva upplevelser av olika inslag i vägledningsprocessen skall lyftas fram och belysas i arbetet. Se hela listan på folkhalsomyndigheten.se GROW-modellen är ett verktyg som används inom coachning och är ett sätt att genom samtal stödja en medarbetare att hitta en väg framåt, från mål till handling. Betydelsen är som det engelska ordet grow, att växa, vilket i det här fallet syftar till att få den som blir coachad att utvecklas och utnyttja sin inre potential bättre. Samtalsmetodik handlar om att bemästra just kommunikationens svåra konst. Att ha hög social kompetens innebär till stor del att vara duktig på att kommunicera.