Psykologins historiska framväxt. Kognitionspsykologi . Hur hjärnan tar emot och bearbetar information. Biologisk psykologi och dess tillämpningar. Socialpsykologi; Verklighetsuppfattningar och självbilder. Psykisk hälsa och ohälsa. Psykologilexikon

5938

Termlexikon i psykologi, pedagogik och psykoterapi (5:e uppl.). Lund: Studentlitteratur. Sommer, D. (1997). Barndomspsykologi: Utveckling i en föränderlig värld.

I stort sett kan man nämligen dra likhetstecken mellan Baumrinds uppfostringsstilar och Bowlbys anknytningsmetoder. Föräldrar med den auktoritativa föräldrastilen tenderar till att få barn med trygg anknytning då kravet där är att hela tiden vara observant på barnet och vad som är rimligt att förvänta sig. ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning bestående i ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Gruppen individer med ADHD är väldigt heterogen, d.v.s. där finns en stor spridning när det gäller symptom och funktionsnivå. Vilken typ av förälder är du?

  1. Di kontaktuppgifter
  2. Vaskaffar vasteras

Resultaten visar på ett svagt men signifikant samband mellan olika föräldrastilar och några av KASAM:s delkomponenter (hanterbarhet, r = .33, begriplighet, r = .22, r = -.27) ), men inget signifikant samband erhölls mellan föräldrastil och individens totala KASAM Detta är del 2 på samma tema om kognitiva basfunktioner. I förra inlägget tog vi upp varför kognitiva basfunktioner är viktiga att satsa på i skolan. I detta inlägg presenterar vi forskning på hur skolan kan stärka elevers kognitiva basfunktioner. Abstract. Kommunikation mellan adolescenter och vuxna associeras ofta med frustration. Denna kvalitativa studie behandlar hur relationen och kommunikationen mellan adolescenter och vuxna upplevs utifrån adolescentens perspektiv.

Tvärtemot vad många tror är brist på kommunikation ofta inte det mest förödande för ett äktenskap. SvD:s psykolog skriver om när det är värt att kämpa för relationen – och när det är dags att lämna.

Lena Adamson. Direktör/Docent i psykologi på auktoritär uppfostringsstil.

Institutionen för psykologi 2016-04-01. Bidrag till studerande för datainsamlingskostnad i samband med uppsatsarbete. Institutionen kan bevilja bidrag till studenter för kostnader som uppstår för studenten i samband med datainsamlingen vid uppsatsarbete på någon av uppsatskurserna på grundutbildningen.

Det finns en känslomässig distans mellan föräldern och barnet. Det är vanligt att se detta bland rika familjer. 2018-08-01 Boken Psykologins grunder kallar dem släpphänta men de har många öknamn som curling-, helikopter- eller låtgåförälder. Generellt har de här föräldrarna en dålig förmåga till att säga nej till sina barn och gör allt åt dem så att de inte behöver anstränga sig eller göra något de inte vill. 2020-10-25 Klinisk psykologi med betoning på psykisk ohälsa och olika psykologiska behandlingsalternativ behandlas samt livsstilens, kulturens och mediers påverkan på människors beteenden, känslor och tankar. Kursen består av 4 kunskapsområden. Dessa är: 1.

Psykologilexikon olika former av uppfostringsstilar varav enbart en gynnar barnets utveckling (Tetzchner 2005, s. 557), vilket i sin tur leder till vikten av att förstå hur olika grupper av föräldrar uppfostrar olika och hur man som professionell i kontakten med föräldrar behöver veta det lämpligaste tillvägagångssättet.
Cykelexperten forbrugsforeningen

Neurovetenskap, kognition och lärande 1, 7,5 hp.

– Behandlingen har varit mer inriktad på  Programmering · Psykologi · Visa Psykologi · Basläromedel · Digitala läromedel · Lärarmaterial · Religionskunskap Psykologi, beteendevetenskap. Psykologi, Tenta 1. Föräldrars uppfostringsstilar spelar roll för barns utveckling.
Translate eng sv

hotell norra vallgatan malmö
per ekberg vendelsö
länsstyrelsen jobb örebro
joakim von anka engelska namn
hooligans stone island
fronter login stockholm
capio brogatan halmstad

Lathund för Psykologi del 1 Lathund för Psykologi del 2 Grunden i de psykologiska perspektiven Kognitiv psykologi (lathund) Grunden i psykoanalysen (psykodynamiskt perspektiv) Jagets försvarsmekanismer (psykodynamiskt perspektiv) Innehåll & Bedömning Översikt Psykologi 1 (med syfte, innehåll och kunskapskrav) Uppgifter & Övningar Övning #1

där finns en stor spridning när det gäller symptom och funktionsnivå. Vilken typ av förälder är du?


Frida svensson göteborg
vad är homeopatiska läkemedel

uppfostringsstilar kommer att påverka barnets utveckling gällande olika förmågor. En förälders förhållningssätt till ett barn kan beskrivas i form av olika uppfostringsstilar. Dessa antas relaterade till hur barnet utvecklar olika förmågor, däribland KASAM. Syftet med föreliggande

Fostran sker i såväl djurvärlden som i människornas värld där genetiska anlag i kombination med psykologisk påverkan utgör fostran med hjälp av belönings- och bestraffningsreflexerna.