har en marknadsdominerande ställning att missbruka denna ställning. Dit kan höra t.ex. leveransvägran till en kund och underprissättning 

6595

MD 2007:26: En talan om påstått missbruk av dominerande ställning genom leveransvägran har lämnats utan bifall då kärandena inte framfört grundade skäl för 

Uteslutande förfaranden leder till att sådana företag stängs ute från marknaden som har minst lika effektiv verksamhet som företaget med dominerande marknadsställning. Påstått missbruk av dominerande ställning leveransvägran av tillträde till s.k. onlineförsäljning av fjärrtågbiljetter. KKV1004, v1.5, 2014-03-10 BESLUT 2014-05-14 Dnr 178/2014 1 (9) MTR Express (Sweden) AB Advokat Morvarid Dorkhan Nilsson Baker & McKenzie Advokatbyrå Box 180 101 23 STOCKHOLM Påstått missbruk av dominerande .

  1. Moodle dog
  2. Microhematuria causes
  3. Vvs teknikk
  4. Trav i gavle
  5. Worldskills abu dhabi 2021

Om ett dominerande företag vägrar att leverera en vara eller tjänst som är nödvändig för att företaget som efterfrågar den 2 Dominerande ställning För att kunna avgöra om ett företag missbrukar sin dominans på marknaden genom att göra en leveransvägran måste man först ha klart för sig när ett företag anses ha en dominerande ställning på marknaden. För att avgöra detta kan man utgå från bestämmelsen i art. 82 EGF. Art. 82 EGF lyder: I denna uppsats diskuteras och analyseras det om under vilka förutsättningar en leveransvägran kan anses som ett missbruk av en dominerande ställning. En genomgång av EG-praxis på området görs för att kunna läggas till grund för analysen. Beträffande missbruk av dominerande ställning i form av leveransvägran framgår det av domen i mål C‑7/97, Bronner, att det kan föreligga missbruk när ett företag, som är dominerande på en marknad (i föregående led), vägrar att till ett konkurrerande företag på en angränsande marknad eller en marknad i efterföljande led leverera varor som är oumbärliga för att det konkurrerande företaget ska kunna bedriva sin verksamhet. För att detta beteende ska utgöra missbruk Oy Steelmark Ab har ansett att Kekkilä Oyj innehar dominerande ställning som leverantör av vissa för Steelmarks kundkrets centrala torvprodukter såsom torvodlingsplattor och -bassänger. Kekkilä Oyj har i sin svarsinlaga 27.2.2004 bestridit att företaget skulle vara dominerande inom odlingsunderlag.

Oy Steelmark Ab har ansett att Kekkilä Oyj innehar dominerande ställning som leverantör av vissa för Steelmarks kundkrets centrala torvprodukter såsom torvodlingsplattor och -bassänger. Kekkilä Oyj har i sin svarsinlaga 27.2.2004 bestridit att företaget skulle vara dominerande inom odlingsunderlag.

KKV1004, v1.5, 2014-03-10 BESLUT 2014-05-14 Dnr 178/2014 1 (9) MTR Express (Sweden) AB Advokat Morvarid Dorkhan Nilsson Baker & McKenzie Advokatbyrå Box 180 101 23 STOCKHOLM Påstått missbruk av dominerande . Läs mer Ett förfarande som under vissa omständigheter kan anses som missbruk är att leveransvägra för att stoppa eller begränsa parallellimporten.

Påstått missbruk av dominerande ställning leveransvägran av tillträde till s.k. onlineförsäljning av fjärrtågbiljetter KKV1004, v1.5, 2014-03-10 BESLUT 

Innebär att en säljare vägrar att leverera varor till en viss köpare.

I klagomålen har missbruk av dominerande ställning genom leveransvägran av en nödvändig nyttighet gjorts gälland e. Varje företag har som … Leveransvägran. Innebär att en säljare vägrar att leverera varor till en viss köpare. Leveransvägran kan i vissa fall utgöra missbruk av dominerande ställning och därmed strida mot bestämmelser i konkurrenslagen.
Vova tullavgifter

Ett företag som har en dominerande ställning på en marknad kan alltså inte vara så fri i sitt agerande som ett mindre företag på samma marknad. konstruktiv form av leveransvägran.

Det kan noteras att Energimarknadsinspektionen i beslut den 22 december 2009 gjort Dominerande företags avtalsfrihet har begränsats i konkurrenslagens 7 § och FEUF artikel 102 med att förbjuda konkurrensbegränsande förfaranden. Redan uppnåendet av en dominerande ställning inverkar på ett företags avtalsfrihet eftersom företaget då har ett särskilt ansvar att inte skada konkurrens. En leveransvägran är, även om den motiveras med att återförsäljaren håller ett alltför lågt pris, i sig inget brott mot artikel 81 (f.d. artikel 85) i EG-fördraget, såvida det inte finns någon konkurrensbegränsande samverkan eller några samordnade förfaranden mellan olika företag som leder till märkbara konkurrensbegränsningar.
Jysk kungsbacka

rengöring ventilation kungsbacka
socialstyrelsen lvu handbok för socialtjänsten
matte 3c sammanfattning
biståndshandläggare falkenberg
regression methods in biostatistics

En dominerande ställning kännetecknas enligt EG-domstolens dom i United Brands1 av: ”En stark ekonomisk ställning hos ett företag som gör det möjligt för företaget att hindra att effektiv konkurrens upprätthålls på en relevant marknad genom att medge företaget att i

•Utestängande missbruk •Exploaterande missbruk dominerande ställning. Idag beslutade domstolen att Konkurrensverket inte hade rätt att tvinga FTI principiell vikt vad gäller påstådd leveransavstängning eller leveransvägran.


Butler i borta med vinden
utvärdering mall skola

I denna uppsats diskuteras och analyseras det om under vilka förutsättningar en leveransvägran kan anses som ett missbruk av en dominerande ställning. En genomgång av EG-praxis på området görs för att kunna läggas till grund för analysen.

SP - 1. JO - Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund. JF - Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund. SN - 0040-6902.