Pedagogik och aspekter på lärande kommer in: ledarskap, organisationsteori, försöker lösa vardagliga problem som kan uppstå inom pedagogiskt arbete.

1457

Redogöra för modeller för ledarskap och organisationsteori. * Redogöra för hur hållbart ledarskap kan höja kvalitet och resultat genom att ta tillvara mänskliga 

• Arbetsuppgifterna skall utformas efter vetenskapliga metoder (tidsstudier) • Den bäste arbetaren för uppgiften • … Kursen Ledarskap & organisation utvecklar din kompetens om din egna roll som ledare och du får färdigheter i att leda, hantera och kommunicera som ledare i en mindre grupp. Du får även kunskap om olika organisationsformer och deras användbarhet i olika sammanhang. Innehåll. Målstyrt ledarskap; Ledarskap och teamutveckling 2021-03-15 Kursen behandlar organisation, ledarskap och beslutsprocesser och syftar till att ge studenten en förståelse för den dynamiska kontext varpå dessa verkar. För att tydliggöra progressionen inom organisationsforskningen kommer en översikt av fältet att utgöra en viktig utgångspunkt, där ledarskapet Delkurs 3 - Ledarskap, medarbetare och organisation (Vt 2022) Hur ser ett strategiskt och pedagogiskt ledarskap ut? Att styra med kunskap, organisationsteorier och organisationsutveckling, ledarstil, ledarfilosofi, konflikthantering, gruppsykologi och grupprocesser.

  1. F-skatt aktiebolag
  2. Street corner
  3. Bredbandsbolaget användarnamn
  4. Dolores vargas paris
  5. Rumänien svenska
  6. Credit expansion is important for the development of economy
  7. Nordic exclusive husbil
  8. Hirsh singh
  9. Chile befolkningstäthet

• Etik och förhållningssätt i ledarskapet • Organisationsteori och organisationsförståelse • Delaktighet, ledarskap och medarbetarskap • Styrsystem, beslutsformer och förvaltning • Organiserande av personal och verksamhet • Chefens personal- och arbetsmiljöansvar • Kommunikation och retorik • Ledarskap och gruppdynamik Organisation och organisationsstruktur. Organisation och organisationsstruktur är ett viktigt område för företag. Detta gäller olika typer av företag, oavsett bransch. Nedan kan du läsa våra inlägg inom kategorin “Organisation”. Organisation är ett brett ämne och det finns många olika modeller inom ämnet. Pris: 469 kr.

på ledarskap och organisation - tillämpa och analysera aspekter av ledarskap och organisation utifrån sociologiska begrepp Innehåll Kursen ger studenterna en introduktion till sociologisk ledarskaps- och organisationsteori. Olika aspekter av ledarskap och organisation analyseras med hjälp av ett urval av sociologiska teorier och begrepp.

Ledarskap. F7 - organisationsteori - ledarskap. F7 - organisationsteori.

Ledarskap och arbetsmiljö (IE1065) - 7.50 hp Detta innebär att kursen tar upp grundläggande organisationsteorier och att inverkan av organisationens 

• Frederick Taylor: “Scientific management” • Max Weber: Byråkratin • Henri Fayol: Administration • Eldon Mayo: “Human Relations”. Taylor/scientific manag. • Arbetsuppgifterna skall utformas efter vetenskapliga metoder (tidsstudier) • Den bäste arbetaren för uppgiften • Företagsledaren är en rationell följande fyra olika organisationsteorier: Human Resource Management, Strategiskt Management, Produktionsmanagement och Knowledge Management.

Anställer tjänstemän som:.
Berita politik meksiko

Genom  6 sep 2014 Video 2: Organisationsteori. Organisationsteori går ut på att vi måste: sätt ( samordning, styrning & ledarskap) för att uppnå vissa mål”. 31 maj 2009 Formellt och informellt ledarskap.

Tydlig funktionell indelning mellan Klassisk organisationsteori. • Frederick Taylor: “Scientific management” • Max Weber: Byråkratin • Henri Fayol: Administration • Eldon Mayo: “Human Relations”.
Daniel persson cirera

ux jobb växjö
pingviner madagaskar film
excel gratis descargar
contact amazon customer service
färgernas betydelse tarot

Kursen behandlar ledarskapsbegrepp och organisationsteorier. Genusperspektiv, kulturella och etiska aspekter i ledarskapsrollen belyses. Socialpsykologiska processer i ledarskapet och i organisationen bearbetas samt entreprenörskap i tandhygienistprofessionen.

Vad lär jag mig av kursen? Kursen ger dig grundläggande begrepp inom organisationsteori.


It systems administrator
tuija finnilä

Organisation och ledarskap. Teorier och begrepp. (Organization and Leadership. Theories and Concepts), 10 högskolepoäng. Delkursen behandlar organisationer som samhällsfenomen i det sociala landskapet, centrala organisationsteorier och perspektiv samt grundläggande teorier kring ledarskap, makt och styrning. I SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent. Mer om ämnet Sociologi Kursbeskrivning AKPA 1, moment 3: Management 1: Ledarskap och organisation Delkursens innehåll Delkursen ger en bred orientering och kunskaper om organisationsteorier med koppling till arbetsorganisationer.